Funkcjonowanie probiotycznych bakterii

Drukuj

Mechanizm działania probiotycznych bakterii oparty jest na konkurencyjnym wypieraniu w połączeniu z wpływem na komunikację między chorobotwórczymi organizmami. Ideą

konkurencyjnego wykluczania jest to, że podczas czyszczenia warstwa probiotycznych bakterii jest nanoszona na powierzchnię i zajmują wolne obszary. Bakterie żywią się różnymi

rodzajami odpadów, np. białka, tłuszczu, skrobi. W zależności od zdolności wchłaniania tych łańcuchów odpadów, są wytwarzane odpowiednie rodzaje enzymów. Funkcją tych

enzymów jest przecinanie łańcuchów w taki sposób, żeby małe cząsteczki mogły zostać wchłonięte i przetworzone przez bakterie. W ten sposób niechorobotwórcza bakteria usuwa

środki do życia i rozwoju kultur chorobotwórczych bakterii. Mikroorganizmy probiotyczne są dużo bardziej aktywne, dzięki czemu ich konkurencyjność wyklucza bakterie patogenne.

Chorobotwórcze bakterie będą się komunikować za pomocą kworum odczuwającego i przesyłać sobie informacje o niesprzyjających dla nich warunkach. Prowadzi to do przejścia

ich w stan uśpienia i późniejszego ich usuwania. Dopóki jest utrzymana przewaga niechorobotwórczych bakterii w danym środowisku, nie ma możliwości rozwoju chorób i

powstawania nieprzyjemnych zapachów.